واژگار

معرفی واژگار

 • واژگار واژه‌نامه‌ی برخط معماری و هنر و مطالعات فرهنگی است.
 • واژگار واژه‌نامه‌ای چندزبانه و چندسویه است؛ شامل زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی، و اسپانیایی.
 • واژگار مرجعی برای ترم‌شناسی در رشته‌ها و حوزه‌های معماری، شهر، هنر، تاریخ معماری، تاریخ شهر، تاریخ هنر، مرمت، باستان‌شناسی، موزه‌داری، مطالعات فرهنگی، و انسان‌شناسی هنر و معماری است.
 • در ذیل هر ترم، این اطلاعات عرضه می‌شود:
  • معادل‌های آن ترم در زبان‌های گوناگون؛
  • معنی آن ترم به فارسی؛
  • کاربرد آن ترم در مثال فارسی؛
  • منبع هر معادل؛
  • تلفظ آن ترم (منحصر به واژه‌های بسیط).
 • در واژگار، پیوند بین ترم‌های انگلیسی به شکل نموداری در ذیل هر واژه نشان داده می‌شود. به عبارت دیگر، واژگار امکاناتی برای مطالعه‌ی معنی‌شناختی (سمانتیک) در ترم‌های تخصصی حوزه‌های یادشده در اختیار می‌گذارد.
 • ترم‌های فارسی واژگار به لغت‌نامه‌های فارسی و پیکره‌ی متون فارسی مرتبط است و کاربر می‌تواند، در صورت نیاز، به اطلاعات مربوط به آن ترم در لغت‌نامه‌ها، متون، و برخی از دانشنامه‌های فارسی دست یابد.

روش و مسیر تهیه‌ی محتوای واژگار

 • گزینش ترم‌های مربوط به حوزه‌های یادشده در منابع برگزیده (این منابع در صفحه‌ی منابع واژگار معرفی شده است)
 • وارد کردن ترم‌ها، معادل‌ها، معانی، مثال‌ها، و منابع آنها در پایگاه
 • تشخیص ترم‌های مشابه و سامان‌دهی معادل‌ها و معانی آنها
 • یافتن و بارگذاری اطلاعات ریشه‌شناسی ترم‌های بسیط انگلیسی
 • انتخاب و بارگذاری تصویر برای ترم‌ها
 • تعیین رابطه‌ی هر ترم انگلیسی با ترم موجود در تزاروس گتی  
 • تعیین رابطه‌ی هر ترم فارسی با ترم موجود در پایگاه ایران‌شهر
 • ضبط و بارگذاری تلفظ ترم‌های فارسی

کارگزاران واژگار

ناظر علمی: مهرداد قیومی بیدهندی  

گروه تهیه‌ی محتوا (به ترتیب الفبا):

 • سپیده احمدخانی
 • فاطمه احمدی
 • عاطفه تاج‌بخش فرید
 • محبوبه جوادی‌کیا
 • زهرا صالحی نجف‌آبادی
 • مهدی طاهری
 • نرگس ضمیری